Tư vấn bán hàng
028 6271 7375

QUẦY LỄ TÂN

Quầy QLT010

3.000.000 VND

Quầy QLT03

4.000.000 VND

Quầy QLT02

2.800.000 VND

Quầy QLT01

2.800.000 VND

Quầy QLT07

4.500.000 VND

Quầy QLT13

4.000.000 VND

BÀN VĂN PHÒNG

Bàn NST159

2.830.000 VND

Bàn BGĐ521

2.500.000 VND

Bàn NST157

2.450.000 VND

Bàn NST156

3.450.000 VND

Bàn NST155

2.750.000 VND

GHẾ VĂN PHÒNG

Ghế NST603

900.000 VND

Ghế ST222

1.510.000 VND

Ghế ST215

2.230.000 VND

Ghế ST235

1.305.000 VND

Ghế ST113

1.050.000 VND

Ghế NST HA-018

810.000 VND