Tư vấn bán hàng
028 6271 7375

QUẦY LỄ TÂN

Quầy QLT010

3.000.000 VND

Quầy QLT03

4.000.000 VND

Quầy QLT02

2.800.000 VND

Quầy QLT01

2.800.000 VND

Quầy QLT07

4.500.000 VND

Quầy QLT13

4.000.000 VND

BÀN VĂN PHÒNG

Bàn NST154

3.750.000 VND

Bàn NST151

2.650.000 VND

Bàn NST150

3.550.000 VND

Bàn NST142

2.550.000 VND

Bàn NST141

2.350.000 VND

Bàn NST140

2.550.000 VND

GHẾ VĂN PHÒNG

test

900.000 VND

Ghế NST603

900.000 VND

Ghế NST HA-018

810.000 VND

Ghế NST HB-101

1.260.000 VND

Ghế NST HB-106

770.000 VND

TỦ VĂN PHÒNG

Tủ TU118G

1.800.000 VND

Kệ KS2080

2.400.000 VND

Kệ KS1890 HV

3.800.000 VND

Kệ KS1808 4T

2.350.000 VND

Kệ KS2016

3.400.000 VND

Kệ KS1808 3T

2.650.000 VND