Dự án Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn

Địa chỉ: 97 đường Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, HCM:

Diện tích:

Hạng mục thực hiện: