Tư vấn (8h -17h30)
028 6271 7375

Cụm NST1200Đ

2.050.000 VND

Cụm NST2412-H4

4.260.000 VND

Cụm bàn NST210

3.800.000 VND

Cụm NST3612-6N

5.400.000 VND

Cụm NST212

5.200.000 VND

Cụm bàn NST211

8.200.000 VND

Cụm NST3612 - 4N

7.200.000 VND

Cụm bàn NST209

9.100.000 VND

Cụm NST4BL

9.200.000 VND

Cụm NST5N CS

9.250.000 VND

Cụm bàn NST203

13.420.000 VND

Cụm NST4 VG

3.700.000 VND

Cụm NST130-4N

5.800.000 VND

Module HR-MD03

7.000.000 VND

Module HR-MD01

11.570.000 VND

Module HR-MD05

7.930.000 VND