Tổng đài tư vấn

0286 2717 375

Tư vấn bán hàng

0903 189 259

Bàn ăn BA01

5,800,000 đ

Bàn ăn BA02

5,900,000 đ

Bàn ăn BA03

6,410,000 đ

Bàn ăn BA04

5,200,000 đ

Bàn ăn BA05

5,700,000 đ

Bàn ăn BA06

4,900,000 đ

Bàn ăn BA07

7,660,000 đ

Bàn ăn BA08

6,410,000 đ

Bàn ăn BA12

7,320,000 đ

Bàn ăn BA13

10,800,000 đ